Thông tin cập nhật quan trọng: Sắp ra mắt những thay đổi đối với các chính sách AdSense

5.0 04 Ngày 24/8/2019 mình và rất nhiều người dùng Adsense khác nhận đc email của Google từ địa chỉ adsense-noreply@google.com với nội dung thông báo ” Sắp phát hành nội dung cập nhật quan trọng về chính sách AdSense ” Nguyên văn của email như sau: Kính gửi Nhà […]

Buổi toạ đàm: Tối đa hoá tỉ lệ hiển thị quảng cáo (Ad Viewability) để cải thiện doanh thu từ AdSense

5.0 04 Ngày 19/8/2019 mình có nhận được thư mời của Google từ địa chỉ noreply-partners@google.com với nội dung mời tham gia buổi tọa đàm online “Tối đa hoá tỉ lệ hiển thị quảng cáo (Ad Viewability) để cải thiện doanh thu từ AdSense”. Trong thư cũng có thông báo […]